Tänker högt

Integritet och supehjältar

  • MIK

Under sommaren 2018 var jag med och översatt en tidskrift av EDRi som vänder sig till 10-14-åringar. Via superhjältarna DIGITALFÖRSVARARNA förmedlas kunskaper om internet och integritet, men också hur det går att skydda sig och sin data. Att helt enkelt ta makt över sitt digitala… Läs mer »Integritet och supehjältar

Digital nomad för en stund

  • MIK

Just nu har jag en liten paus vad gäller workshops och föreläsningar. Jag är i södra Spanien för lite rekreation och återhämtning efter intensivt manusarbete. Men sysslolös är jag inte, jag testar livet som digital nomad :). Bland annat förbereder jag sista lärmodulen för Stockholm… Läs mer »Digital nomad för en stund

Connected Learning

Alltid när jag återkommer till modellen Connected Learning får jag energitillskott. Jag  gillar idén om att lust och intresse ses som en motor för lärandet. Modellen utgår från stora samhälleliga skiften som påverkat lärandet för unga människor i det så kallade nätverkssamhället. Det handlar dels om… Läs mer »Connected Learning

Klar och lite färdig!

Så snabbt tiden går! Har varit så djupt försjunken i skrivandet att jag inte hunnit med att logga som jag tänkt. Men nu är den klar, boken om MIK på folkbiblioteket. Eller manus inskickat rättare sagt, den fysiska boken låter vänta på sig några veckor… Läs mer »Klar och lite färdig!

Lärande, MIK-logg

Det känns inte som att det går att fundera över folkbibliotekens roll när det gäller medie- och informationskunnighet utan att reflektera kring lärandet. Vad menas med livslångt lärande och bildning i praktiken? Hur ser våra lärandesituationer ut och hur kan de se ut för att… Läs mer »Lärande, MIK-logg