Digital nomad för en stund

  • MIK

Just nu har jag en liten paus vad gäller workshops och föreläsningar. Jag är i södra Spanien för lite rekreation och återhämtning efter intensivt manusarbete. Men sysslolös är jag inte, jag testar livet som digital nomad :).

Bland annat förbereder jag sista lärmodulen för Stockholm stadsbiblioteks kompetensutvecklingsinsats MIK&Demokrati. Modulen ska handla om etik på olika sätt och komplettera de moduler vi redan genomfört: integritet, sökkritik och digital källkritik.

Jag förbereder också nästa studiecirkelträff i Länsbibliotek Sörmlands satsning Språk, makt och skapande. Vi har under flera tillfällen skapat på olika sätt, men träffen i april ska vi ägna åt att summera, sammanfatta och knyta ihop säcken – vad har vi lärt oss? Till hjälp ska demokratiagenten Barakat Ghebrehawariat leda oss i workshop.

 

När jag kommer hem i början av april har jag också en del workshops inbokade. Det blir Karlstad, Ålesund, Vaggeryd, Luleå och Järfälla. Framför allt är det MIK jag ska prata om, men också kopplingen till digitalt skapande och Makerspace. Bilden är från en workshop i Täby i februari.