Informellt lärande

Connected Learning

Alltid när jag återkommer till modellen Connected Learning får jag energitillskott. Jag  gillar idén om att lust och intresse ses som en motor för lärandet. Modellen utgår från stora samhälleliga skiften som påverkat lärandet för unga människor i det så kallade nätverkssamhället. Det handlar dels om… Läs mer »Connected Learning