Marika Alneng

V

Med fokus på bibliotek, skrivande, processledning och skapande

Ordmyllan
Marika Alneng

Samordning

Jag har vana av att driva projekt i allt från läsfrämjande till kompetenshöjande insatser i MIK eller digital kompetens. Läs mer

Skrivande

Behöver ni hjälp med en ansökan, en rapport eller en skrift att sprida om er verksamhet? Läs mer

Skapande

Vill ni utveckla skapande verksamhet som ett sätt att jobba med yttrandefrihet, demokrati och medskapande? Läs mer