Integritet och supehjältar

  • MIK

Under sommaren 2018 var jag med och översatt en tidskrift av EDRi som vänder sig till 10-14-åringar. Via superhjältarna DIGITALFÖRSVARARNA förmedlas kunskaper om internet och integritet, men också hur det går att skydda sig och sin data. Att helt enkelt ta makt över sitt digitala liv genom att bli mer medveten. Nu fortsätter vi arbetet på Biblioteksutveckling Sörmland med att ta fram workshopmaterial och spelifierat lärande kring karaktärerna. Tidskriften finns här att ladda ner och skriva ut!