Vem är jag?

Det enda vi vet säkert är att vi är i ständig förändring. Jag gillar rörelse och drivs av en stor nyfikenhet på hur det går att göra saker på nya sätt. Medskapande, egenmakt och lekfullt lärande är viktiga ledord i mitt arbete. Jag har en stark tilltro till den kraft som var och en har till innovation och lösningar. Men ibland behövs fler perspektiv, någon som utmanar invanda mönster och bidrar med metoder för att sortera och skruva på möjliga vägar framåt. Det vill jag gärna bidra till!

Jag har flera års erfarenhet av projektledning, från läsfrämjande insatser till kompetensutvecklande insatser för ökad digital kompetens. Bland annat för innovationsspåret “Mitt digitala jag” för region Gävleborg (2019-2020) som handlade om att tillgängliggöra ett utställningsmaterial om integritet, säkerhet och digitalt välmående så att bibliotek som vill lyfta dessa frågor med biblioteksbesökare har ett material som ger upphov till samtal och fördjupad kunskap. Jag har också varit drivande i att färdigställa spelet Ctrl+ tillsammans med regionala kollegor i Västerbotten och Uppsala (2020-2021).

Omslaget till boken Folkbibliotek i förändring

Medie- och informationskunnighet (MIK) har varit ett område där jag haft möjlighet att fördjupa mig mycket. Först genom ett kortare uppdrag åt Statens medieråd 2014 och sedan i och med att jag försökte omsätta MIK i praktiken på biblioteket jag jobbade på samtidigt som jag skrev två böcker, en gentemot folkbibliotek och en lärarhandledning.

Sedan dess har jag föreläst och hållit workshops om MIK och fick 2017-2018 uppdraget att leda en kompetensinsats på hela Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Åke Nygren på Digitala biblioteket.

De tre senaste åren har jag jobbat med regional biblioteksutveckling i Sörmland och Gävleborg inom ramen för den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Det har handlat mycket om att öka den digitala kompetensen på folkbiblioteken så att de i sin tur kan möta de nya behov och beteenden som digitaliseringen medfört för invånarna.

Parallellt har jag också varit projektledare för Språk, makt och skapande för Region Sörmland som handlat om att utforska bibliotek som kreativa och flerspråkiga arenor. Som en förlängning blev det också en satsning på bibliotek och hållbarhet som resulterade i det mobila berättar- och skaparkitet Vattenspridaren, utifrån Mål 6 och 10 i Agenda 2030. Innehållet är tillgängligt på 5 språk.

I grunden är jag kulturvetare med inriktning medieproduktion och litteraturvetenskap. På bibliotekshögskolan hade jag stort fokus på management och organisationskultur. Jag har också drivit företag i två omgångar, 2000-2003 ett kulturkafé i Malmköping och sedan 2016 Ordmyllan som från början hade stark prägel på MIK och föreläsningar.

För att sammanfatta har jag gedigen erfarenhet av projektledning, av lärande och kunskapsförmedling på olika sätt och sitter numera inne med ett gäng metoder för användarcentrerat arbetssätt.

Arbetsplatser
Biblioteksutvecklare Kultur Gävleborg 2018-2021
Biblioteksutvecklare Biblioteksutveckling Sörmland 2018-2020
MIK-samordnare Stockholm stadsbibliotek 2017-2018
Kulturutveckling Region Gävleborg, Makerspaceutvecklare 50% augusti-december 2016
Stockholms stadsbibliotek, bibliotekspedagog 2013 – 2016
Ekerö bibliotek, bibliotekschef 2012-2013
Smedjebackens bibliotek, barn- ung- och gymnasiebibliotekarie 2007-2012
Bromölla bibliotek, kulturassistent 2004-2007
Eget företag, Kafè Ottilia 1999-2003
Vängården Follökna 1995-1999

Utbildningar
Att skapa i ull, Linköpings universitet 2021
Att leda digital transformation 2020
Linneakademin Årjängs foklhögskola 2017 och 2020
Kurs i klänningssmide på Teda Artwork sommaren 2016
Skrivkurs på Capellagården sommaren 2015
Biblioteks- och informationsvetenskap på distans i Borås 2008. Min uppsats handlade om organisationskultur.
Kurs i hälsofrämjande ledarskap – Smedjebackens kommun
Kurs i ekonomistyrning på  Mälardalens högskola
Kurs i mönsterformning- och mönsterkonstruktion på Uppsala Universitet 1995
Kulturvetarlinjen i Linköping 1991-1995. Skrev uppsats i litteraturvetenskap