Vem är jag?

Det enda vi vet säkert är att vi är i ständig förändring. Jag gillar rörelse och drivs av en stor nyfikenhet. Medskapande, egenmakt och lekfullt lärande är viktiga ledord i mitt arbete. Jag har en stark tilltro till den kraft som var och en har till innovation och lösningar. Men ibland behövs fler perspektiv, någon som utmanar invanda mönster och bidrar med metoder för att sortera och skruva på möjliga vägar framåt. Det vill jag gärna bidra till!

Jag har flera års erfarenhet av projektledning, stora som små. Jag är strukturerad, ambitiös och punktlig. Samtidigt en kreativ person som kan vända och vrida på perspektiven. Ta gärna kontakt för att resonera om det just du vill ha hjälp med!

Det här har jag gjort den senaste tiden:

 • ”Mitt digitala jag” – projektledare för region Gävleborg (2019-2020). Handlade om att tillgängliggöra ett utställningsmaterial om integritet, säkerhet och digitalt välmående så att bibliotek som vill lyfta dessa frågor med biblioteksbesökare har ett material som ger upphov till samtal och fördjupad kunskap.
 • Ctrl+ – ett spel och en metod för barn 9-12 år som jag utvecklat tillsammans med regionala kollegor i Västerbotten och Uppsala (2020-2021). Spelet ska på ett lustfyllt sätt stärka barn och ungas digitala identitet.
 • Med barnen som medskapare – våren 2021 skrev jag på uppdrag åt Scenkonst Sörmland om deras treåriga samarbete med Unga Klara för att utveckla sin verksamhet med fokus på barns perspektiv.
 • Varit studiecirkelledare i Internet på bibliotek i samarbete med regionala kollegor i Västra Götaland och Halland våren 2021. Upplägget kretsade kring denna kurs på Digiteket.se och denna forskningsrapport.
 • Skapande – jag har under våren 2021 gått på Linneakademin i Årjäng och en kurs i att skapa i ull på Linköpings Universitet på 7,5 poäng. Sommarkurs i textilt tryck på Gotlands folkhögskola. Följ mitt eget skapande här.
 • Språk, makt och skapande, projektledare 2018-2019 för Region Sörmland – utforska bibliotek som kreativa och flerspråkiga arenor. Som en förlängning blev det också en satsning på bibliotek och hållbarhet som resulterade i det mobila berättar- och skaparkitet Vattenspridaren, utifrån Mål 6 och 10 i Agenda 2030. Innehållet är tillgängligt på 5 språk.

  De tre senaste åren har jag jobbat med regional biblioteksutveckling i Sörmland och Gävleborg inom ramen för den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Det har handlat mycket om att öka den digitala kompetensen på folkbiblioteken så att de i sin tur kan möta de nya behov och beteenden som digitaliseringen medfört för invånarna.

På gång – Hösten 2021

 • Redaktör för en bok om MIK-jam som kreativ metod för ökad medie- och informationskunnighet för Region Östergötland
 • Bibliotek som medborgarkontor – rapport åt Svensk biblioteksförening
 • Utredning om digital spridning av Östgötska författare åt Region Östergötland

Arbetsplatser
Biblioteksutvecklare Kultur Gävleborg 2018-2021
Biblioteksutvecklare Biblioteksutveckling Sörmland 2018-2020
MIK-samordnare Stockholm stadsbibliotek 2017-2018
Kulturutveckling Region Gävleborg, Makerspaceutvecklare 50% augusti-december 2016
Kort uppdrag åt Statens medieråd för att forma MIK för mig – folkbibliotek
Stockholms stadsbibliotek, bibliotekspedagog 2013 – 2016
Ekerö bibliotek, bibliotekschef 2012-2013
Smedjebackens bibliotek, barn- ung- och gymnasiebibliotekarie 2007-2012
Bromölla bibliotek, kulturassistent 2004-2007
Eget företag, Kafè Ottilia 1999-2003
Vängården Follökna 1995-1999

Utbildningar
Att skapa i ull, Linköpings universitet 2021
Att leda digital transformation 2020
Linneakademin Årjängs folkhögskola 2017 och 2020-21
Kurs i klänningssmide på Teda Artwork sommaren 2016
Skrivkurs på Capellagården sommaren 2015
Biblioteks- och informationsvetenskap på distans i Borås 2008. Min uppsats handlade om organisationskultur.
Kurs i hälsofrämjande ledarskap – Smedjebackens kommun
Kurs i ekonomistyrning på  Mälardalens högskola
Kurs i mönsterformning- och mönsterkonstruktion på Uppsala Universitet 1995
Kulturvetarlinjen i Linköping 1991-1995. Skrev uppsats i litteraturvetenskap

Omslaget till boken Folkbibliotek i förändring

Mina böcker

Folkbibliotek i förändring – navigera med medie- och informationskunnighet 2017

ZickZack Sökrummet F-3, 2018- tillsammans med Catarina Jacobsson skrev jag en lärarhandledning där medie- och informationskunnighet förmedlas genom högläsning och övningar.