CV

Aktuella uppdrag

 • Projektledare för satsningen Språk, makt och skapande på Länsbibliotek Sörmland maj 2017-juni 2018
 • MIK-samordnare Stockholm stadsbibliotek maj 2017 – juni 2018

Föreläsningar och workshops

 • Workshop i MIK – Kristianstad 26-27 oktober 2017
 • Hacka bibblan – oktober 2017 i Gävle
 • Föredrag om MIK – regionbibliotekskonferensen i Storforsen september 2017
 • Samtal om MIK – Länsbibliotek Uppsala, mars 2017
 • Samtal om MIK – Kultur i väst mars 2017
 • Workshops i programmering – turné i Gävleborg hösten 2016
 • Makerspace på bibliotek – Micromarcs konferens 2016
 • MIK på folkbibliotek – Biblioteksdagarna i maj 2016
 • MIK i folkbibliotekspraktiken – Uppsala oktober 2015 som en del i Dela läslust-projektet.
 • MIK i folkbibliotekspraktiken – Bokmässan 2015, Svensk biblioteksförening
 • Läsfrämjande i samarbete med Kulturskolan – Bokmässan 2015 på Kulturrådets scen.
 • MIK och Maker – Regionbiblioteks Stockholm på Get Online Week 2015
 • 18 myror i en sagoskog– På kulturdag i Borlänge om vårt berättarprojekt för små barn i Smedjebacken
 • LesArt inspiration i Visby 2010, Wiiks slott 2009, Länsdagarna Dalarna
 • Läs-flash-mobs på Litterturdagen i Kupolen 2009
 • Litterturdagen i Falun 2009 och 2010 tillsammans med olika kollegor.

 

Utbildningar
Linneakademin Årjängs foklhögskola 2017
Kurs i klänningssmide på Teda Artwork sommaren 2016
Skrivkurs på Capellagården sommaren 2015
Biblioteks- och informationsvetenskap på distans i Borås 2008. Min uppsats handlade om organisationskultur.
Kurs i hälsofrämjande ledarskap – Smedjebackens kommun
Kurs i ekonomistyrning på  Mälardalens högskola
Kurs i mönsterformning- och mönsterkonstruktion på Uppsala Universitet 1995
Kulturvetarlinjen i Linköping 1991-1995. Skrev uppsats i litteraturvetenskap

Arbetsplatser
Kulturutveckling Region Gävleborg, Makerspaceutvecklare 50% augusti-december 2016
Stockholms stadsbibliotek, bibliotekspedagog 2013 – för närvarande på deltid i Barnutvecklingsgruppen
Ekerö bibliotek, bibliotekschef 2012-2013
Smedjebackens bibliotek, barn- ung- och gymnasiebibliotekarie 2007-2012
Bromölla bibliotek, kulturassistent 2004-2007
Eget företag, Kafè Ottilia 1999-2003
Vängården Follökna 1995-1999