Samordning

Behöver du hjälp med ett avgränsat projekt eller en samordningsinsats? Det kan handla om att bygga upp skolbiblioteksverksamhet, en Stärkta bibliotek-satsning, läs- och berättarfrämjande eller uppbyggnad av ett Makerspace. Jag har lång erfarenhet av att leda projekt, har en stark känsla för förankring i lokalsamhället och att jobba in delaktighet för att öka möjligheterna för långsiktighet.