MIK

Under hösten 2014 arbetade jag på uppdrag åt Statens medieråd med att ta fram ett material kring MIK för våra svenska folkbibliotek. Resultatet finns på medierådets hemsida i form av en digital fortbildning med tillhörande lathund, samt ett strategiskt upplägg på ett tänkbart MIK-arbete. Jag har varit med och testat materialet på en enhet inom Stockholms stadsbibliotek och jobbat vidare med MIK-frågor, mest som intern fortbildning men även i programform för allmänheten.

Frågor om medie- och informationskunnighet, vare sig det rör sig om analoga eller digitala medier, är angelägnare än någonsin. Våren 2017 gav BTJ förlag ut min bok Folkbibliotek i förändring; navigera med medie- och informationskunnighet, en bok som riktar sig till folkbibliotekarier.

Hösten 2017 producerade jag tillsammans med Malin och Daniel Klintholm elva filmer utifrån UNESCOs MIK-ekologi inför en workshop i Kristianstad. Filmerna ligger här och får gärna användas för samtal om folkbibliotekets roll när det gäller medie- och informationskunnighet.

Under 2017-2018 är jag samordnare för satsningen MIK och Demokrati på Stockholms stadsbibliotek. Under ett året har jag varit med och arbetet fram fyra lärmoduler för fördjupning – integritet, sökkritik/sökteknik, källkritik och nätetik. Varje modul innehåller material, samtalsfrågor, uppdrag att genomföra publikt och delad reflektion genom enkel produktion. Materialet i de två modulerna Sökkritik och Digital källkritik finns på Mikoteket.se.

Våren 2018 kommer också min och Catarina Jacobssons lärarhandledning ut, Zickzack Sökrummet. Den skrivs på Sanoma förlag och riktar sig till pedagoger och elever i F-3. Ambitionen har varit att utforma ett inspirerande och lättanvänt material som utifrån skönlitterär högläsning leda vidare till samtal och övningar i olika MIK-områden. Övningarna handlar till exempel om bildmanipulation, filmskapande där ljud och ljus påverkar stämningen, sökövningar och eget textskapande. Jag menar att det det är svårt att plötsligt bli källkritisk som ung vuxen om man inte har fått öva långt tidigare och på rätt nivå.

Vill du veta mer så är jag gärna ett bollplank för ert MIK-arbete framöver!

Kontakta mig: marika@ordmyllan.se