Berättarpåsar

pasbildMuntligt berättande är roligt och viktigt! Det utvecklar lyssnandet, stödjer språkutveckling och skapar en fin närvaro. Under varumärket Mamselle Marcattas sagopåsar vill jag och min kollega Catarina Jacobsson underlätta arbetet med muntligt berättande på förskolor och bibliotek. Därför håller vi på att utveckla ett material av god kvalitet med tillhörande handledning/inspirationsfolder som vi paketerar i berättarpåsar. Först ut är den omåttligt populära sagan om Bockarna Bruse. Den första uppsättningen berättarpåsar beräknas vara klar för försäljning under hösten 2016. Läs mer eller beställ via sidan mamsellemarcatta.se.20160907_dklintholm_bruse_003

Bakgrund:
För ett antal år sedan initierade jag och en kollega ett berättarprojekt för små barn på en förskola. Vi fick läsfrämjande bidrag för att genomföra projektet som pågick i ett år. För pengarna skapade vi en inspirerande berättarplats på förskoleavdelningen Myran i Smedjebackens kommun. Sedan kom vi till barngruppen en gång i veckan och berättade en ny berättelse. Vi skapade stämning i  rummet genom tyger och möblering men också via en ritual av samma musik och samma ramsa varje gång, det ramade in berättarstunden. Berättelserna varierade och blev längre och längre. Med oss hade vi alltid ett egenhändigt gjort material som barnen efter stunden kunde leka med. Att leka och återberätta sagan ingick i projektet och var något barnen gjorde med sina förskolepedagoger. I slutet av projektet filmade vi barnen när de återberättade en saga och vi märkte vilken språkutveckling som skett och hur de hade förstått en sagas upplägg. Det var ett lyckat projekt på många sätt.